Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 29 tháng 05 năm 2024,
Sóc Trăng ra Chỉ thị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án kêu gọi đầu tư
Trúc Giang - 11/05/2024 14:31
 
Nhà đầu tư đến tỉnh tìm hiểu tăng nhưng số lượng dự án được chấp thuận còn khiêm tốn... Nguyên nhân một phần là do các dự án gặp khó khăn về cơ sở pháp lý để kêu gọi đầu tư, thủ tục trong quá trình triển khai dự án.

UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Chỉ thị về việc triển khai một số biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Sóc Trăng, thời gian qua, để tăng cường thu hút đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thường xuyên tổ chức họp mặt, đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư để nắm tình hình hoạt động và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Qua đó, số lượng doanh nghiệp, nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng.

Tuy nhiên, bên cạnh các mặt tích cực, công tác thu hút đầu tư ngoài ngân sách còn nhiều hạn chế như: các dự án đầu tư triển khai còn chậm so với tiến độ, số lượng doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tỉnh tìm hiểu tăng nhưng số lượng các dự án được chấp thuận, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư còn khiêm tốn... Nguyên nhân một phần là do các dự án gặp khó khăn, vướng mắc về cơ sở pháp lý để kêu gọi đầu tư, thủ tục đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

Để khắc phục các khó khăn, vướng mắc nêu trên, đồng thời tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát, phê duyệt, điều chỉnh (hoặc trình phê duyệt, điều chỉnh) các quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực chuyên ngành để triển khai thực hiện, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án để thực hiện các phương án triển các ngành, lĩnh vực, địa phương do cơ quan, đơn vị mình phụ trách đã đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng.

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào phương án phát triển các ngành, lĩnh vực, địa phương tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng và các quy hoạch, kế hoạch thuộc chức năng tham mưu của cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách chịu trách nhiệm thẩm định sự phù hợp của dự án đầu tư đối với các phương án, quy hoạch, kế hoạch nêu trên.

Tăng cường quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu, đầu tư trên địa bàn tỉnh được nhanh chóng, đúng pháp luật; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Tại Chỉ thị này, UBND tỉnh Sóc Trăng đã giao một số nhiệm vụ cụ thể liên quan các dự án đang khó khăn cho các sở, ngành của tỉnh.

Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu cập nhật, bổ sung nội dung hướng dẫn các vấn đề chưa rõ (trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án trùng một phần hoặc toàn bộ vị trí,...) trong quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư thứ cấp trong cụm công nghiệp An Lạc Thôn 1 và cụm công nghiệp Ngã Năm.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, rà soát cơ sở pháp lý đối với các dự án dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư, đảm bảo các dự án đủ điều kiện tổ chức đấu giá và tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án được UBND tỉnh giao tổ chức đấu giá.

Sở Xây dựng phối hợp các cơ quan liên quan rà soát các quy hoạch xây dựng đảm bảo các dự án đủ điều kiện về quy hoạch xây dựng để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư. Trường hợp các quy hoạch chưa đảm bảo phù hợp thì đề xuất hoặc hướng dẫn các địa phương thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy hoạch theo thẩm quyền làm cơ sở thu hút đầu tư.

Sở Tài chính chủ trì rà soát cơ sở pháp lý, đảm bảo các dự án đủ điều kiện tổ chức đấu giá và tham mưu UBND tỉnh thủ tục liên quan để tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đấu giá quyền sử dụng đất (có tài sản trên đất) được UBND tỉnh giao tổ chức đấu giá.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hoàn chỉnh cơ sở pháp lý để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án nguồn điện (dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo); tháo gỡ khó khăn về đất đai, điều chỉnh dự án... đối với các cụm công nghiệp đã có nhà đầu tư hạ tầng, sớm đưa các cụm công nghiệp vào vận hành. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn chỉnh cơ sở pháp lý để tổ chức kêu gọi đầu tư đối với các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để thu hút nhà đầu tư thứ cấp, sớm đạt tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp An Lạc Thôn 1 và cụm công nghiệp Ngã Năm.

Sở Giao thông vận tải phối hợp Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị có liên quan rà soát, xác định quy định của pháp luật về việc cho thuê vùng nước đối với dự án bến cảng; cảng, làm cơ sở cập nhật, bổ sung các quy hoạch có liên quan cho phù hợp.

Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp theo Quy hoạch tỉnh; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở công bố kêu gọi các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp theo quy định…

Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng
Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc đã giúp nhiều hộ nông dân...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư