Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 05 năm 2024,
Sự kiện chứng khoán chú ý ngày 20/6
L.H - 20/06/2013 07:56
 
(baodautu) VMC, TCT, BRC giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức. CLG chốt ngày không hưởng quyền tham dự đại hội đồng cổ đông.
TIN LIÊN QUAN
Công ty cổ phần Cao su Bến Thành trả cổ tức năm 2012 bằng tiền,
tỷ lệ 10%/mệnh giá

* Công ty cổ phần Vimeco (VMC – HNX): Giao dịch không hưởng quyền thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền, tỷ lệ 10%/mệnh giá (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VMC được nhận 1.000 đồng cổ tức). Cổ tức sẽ được trả vào ngày 19/7/2013.


* Công ty cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (TCT – HNX): Giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền, tỷ lệ 70%/mệnh giá (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu TCT được nhận 7.000 đồng cổ tức). Cổ tức sẽ được trả vào ngày 1/8/2013.


* Công ty cổ phần Cao su Bến Thành (BRC – HOSE): Giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, tỷ lệ 10%/mệnh giá (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu BRC được nhận 1.000 đồng cổ tức). Cổ tức sẽ được trả vào ngày 4/7/2013.


* Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà đất Cotec (CLG – HOSE): Giao dịch không hưởng quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

* Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội (SHN – HNX): Chủ tịch HĐQT Dương Mạnh Hải đăng ký bán 600.000 cổ phiếu từ ngày 20/6 đến 19/7/2013, giảm lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn hơn 1 triệu đơn vị.

* Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL – HNX): Kế toán trưởng Phạm Văn Thanh đăng ký bán 200.000 cổ phiếu từ ngày 20/6 đến 19/7/2013, giảm lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 24.000 đơn vị. Cũng trong thời gian này, ông Kiều Văn Cao, em ruột Chủ tịch HĐQT Kiều Văn Mát đăng ký bán toàn bộ 187.000 cổ phiếu SCL, tương đương bán 2,08% vốn.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư