Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 09 năm 2020, 10:18:28
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14:
Sửa đổi 13 Luật liên quan đến Luật Quy hoạch
Thế Hải - 01/06/2018 10:50
 
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số luật có quy định liên quan đến Luật Quy hoạch dự kiến sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, quốc hội khóa 14.

Sáng 1/6, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch.  Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng có báo cáo, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật này.

Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 (Luật Quy hoạch) điều chỉnh việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Theo Phụ lục III Luật Quy hoạch, có 25 luật quy định liên quan đến quy hoạch cần sửa đổi, bổ sung để đảm bảo đồng bộ với Luật Quy hoạch.

Căn cứ khoản 5 Điều 59 Luật Quy hoạch, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung các bộ luật, luật thuộc danh mục quy định tại Phụ lục III của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác quan đến quy hoạch, bảo đảm phù hợp với Luật Quy hoạch và có hiệu lực thi hành chậm nhất là ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số luật có quy định liên quan đến quy hoạch bao gồm 14 điều, trong đó có 13 điều quy định việc sửa đổi 13 luật và 01 điều về quy định hiệu lực thi hành luật.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số luật có quy định liên quan đến quy hoạch sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan đến quy hoạch tại 13 luật, bao gồm: Luật Hóa chất số 06/2007/QH12; Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12; Luật Điện lực số 28/2004/QH11 và Luật số 24/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 28/2004/QH11; Luật Dược số 105/2016/QH13; Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá số 09/2012/QH13; Luật Công chứng số 53/2014/QH13; Luật Trẻ em số 102/2016/QH13; Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13; Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12; Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12.

Góp ý tại phiên thảo luận sáng 1/6, đại biểu Đặng Thế Vinh (Hậu Giang) cho biết, đồng tình với báo cáo thẩm tra của Ủy ban kinh tế về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch, nhưng mong muốn rà soát thật kỹ lưỡng để tránh chồng chéo, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Theo đại biểu Vinh, để phù hợp với Luật Quy hoạch, luật Công chứng với 4 nội dung sửa đổi, tôi cho đó là hợp lý.

Điều 7 của dự thảo Luật đã sửa đổi các quy định về quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại khoản 1 Điều 18, khoản 1 Điều 24, điểm b và điểm c khoản 2 Điều 69, điểm b khoản 1 Điều 70 Luật Công chứng theo hướng bỏ quy định về quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng, bổ sung quy định Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện thành lập và hoạt động của văn phòng công chứng; sửa đổi các quy định về thành lập, quản lý hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng và quản lý Nhà nước về công chứng liên quan đến quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng để vừa đảm bảo đồng bộ với Luật Quy hoạch, vừa không có khoảng trống pháp lý trong quản lý Nhà nước.

Liên quan đến sửa đổi một số điều của Luật Công chứng, đại biểu Võ Thị Như Hoa (Đà Nẵngs) cũng đồng tình với bỏ nội dung hướng bỏ quy định về quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng, nhưng nhấn mạnh, do công công chứng là nghề nghiệp đặc thù, cần phải quản ký chặt chẽ. “Trước đây, công chứng là dịch vụ công, nay Nhà nước ủy quyền cho tư nhân làm. Với tính chấn chất đặc thù như vậy nên hoạt động công chứng rất cần được quản lý chặt chẽ. Lo các vấn đề phát sinh khi các tổ chức công chứng cạnh tranh nhau, cạnh tranh khách hàng, khi đó rủi ro về phap lý là rất lớn, hiện tượng công chứng viên bắt tay với người đi công chứng trong chuyển nhượng bất động sản cũng đã từng xảy ra”, đại biểu Như Hoa lưu ý.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.Hồ Chí Minh) cho rằng, nếu cần thiết thì chưa nên thông qua tại Kỳ họp này, cần thời gian để chỉnh sửa thêm. Chuyện bỏ quy hoạch tổng thể về công chứng là đúng nhưng lo về đánh đồng dịch vụ công chứng như các dịch vụ khác, có khi hậu quả phải 20-30 năm sau mới thấy rõ. Nếu 5-7 năm sau phòng công chứng bị dẹp và đóng cửa, thậm chí ra nước ngoài định cư rồi thì làm sao xét xử được. Ở vùng sâu vùng xa, phát triển văn phòng công chứng thì Nhà nước phải có trách nhiệm. 

Việc loại bỏ các quy hoạch sản phẩm đang tồn tại hiện nay sẽ loại bỏ những giấy phép trái quy luật của kinh tế thị trường là bước đột phá về thủ tục hành chính trong đầu tư, sản xuất kinh doanh; đồng thời, để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Luật Quy hoạch.

Đây sẽ là giải pháp quan trọng để thúc đẩy quá trình cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh đảm bảo công khai, minh bạch, thông thoáng và hiệu quả theo tinh thần tại Nghị quyết số 10-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 11-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Điều quan trọng, việc ban hành luật không làm phát sinh thủ tục hành chính vì một số lĩnh vực không tiếp tục quản lý bằng quy hoạch mà sẽ quản lý bằng điều kiện đầu tư, kinh doanh hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tuy nhiên các nội dung này hiện tại đã có trong các văn bản quy phạm pháp luật (ví dụ sản xuất kinh doanh hóa chất, thuốc lá, dược...).

Ngoài ra, việc quy định vốn xây dựng quy hoạch thuộc vốn đầu tư công sẽ đảm bảo nguồn kinh phí cho lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch được sử dụng và quản lý một cách hợp lý và chặt chẽ.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng làm Tổ trưởng Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch. Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu giúp Thủ tướng Chính...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư