Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 24 tháng 06 năm 2024,
Tag: bản đồ số quản lý giao thông
  • Hà Nội khẩn trương xây dựng bản đồ số quản lý giao thông
    UBND TP. Hà Nội đã thống nhất thông qua Kế hoạch phát triển các phương tiện vận tải công cộng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2019 - 2020 đến năm 2030, trong đó, giao Sở Giao thông Vận tải khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Bản đồ số quản lý giao thông trên địa bàn Thành phố.