Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 10 năm 2021, 06:01:23
Tag: bidv sáp nhập cùng mhb
  • MHB sẽ sáp nhập với BIDV
    Ban Điều hành MHB cho biết, từ hồi đầu năm 2014, MHB đã hoàn tất việc xây dựng đề án tái cơ cấu MHB đến năm 2015 trình NHNN. Và từ quý IV/2014, hai bên đã phối hợp triển khai việc xây dựng đề án sáp nhập theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN.