Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 02 năm 2023, 05:24:18
Tag: bộ xây
  • Vì sao TCT Xây dựng Hà Nội bị thanh tra đột xuất?
    Sau khi nhận được đơn thư phản ánh về những vi phạm trong công tác Đảng, bổ nhiệm cán bộ, buông lỏng quản lý kéo dài ở Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (HANCORP), Bộ Trưởng Bộ Xây dựng đã yêu cầu Thanh tra Bộ làm rõ sai phạm ở HANCORP.