Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 02 năm 2023, 04:11:41
Tag: cải cách hành chính tại hải dương
  • Hải Dương tìm động lực thu hút đầu tư
    Xác định lại lợi thế cạnh tranh, tạo động lực mới để tiếp tục thu hút đầu tư trong bối cảnh Việt Nam sẽ là điểm đến của nhiều dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khi các hiệp định thương mại tự do được ký kết và có hiệu lực đang là trăn trở của chính quyền tỉnh Hải Dương.