Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 15 tháng 06 năm 2024,
Tag: cấp giấy chứng nhận
  • Thanh Hóa “điểm huyệt” các chủ sử dụng đất
    15 doanh nghiệp đã được chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư, 17 doanh nghiệp đã được giao đất có thu tiền sử dụng đất và 15 doanh nghiệp đã được thuê đất đã được UBND tỉnh Thanh Hóa “triệu tập” trong buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện có dự án, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đối với các dự án đầu tư đã và đang triển khai.