Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 12 năm 2021, 09:58:08
Tag: chậm nộp thuế đất
  • Tăng lực cho doanh nghiệp địa ốc
    Trong bối cảnh u ám bởi tác động của dịch bệnh, thông tin hơn 46.500 đề nghị xem xét gia hạn chậm nộp tiền thuế sử dụng đất và tiền thuê đất của doanh nghiệp đã được cơ quan thuế chấp thuận có thể xem là liều thuốc tăng lực rất thực chất cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và khối doanh nghiệp địa ốc nói riêng.