Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 05 năm 2022, 20:42:21
Tag: chính sách mới có hiệu lực
 • 9 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2019
  Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ; Quy định mới về sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam; Ô tô dưới 16 chỗ ngồi chỉ được nhập qua 5 cửa khẩu cảng biển... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2019.
 • 8 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2016
  Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập kinh tế; tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hỗ trợ đào tạo sơ cấp cho nhiều đối tượng lao động;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2016.
 • 5 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2016
  Chính sách với công dân khi đăng ký nghĩa vụ quân sự; quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc 100 triệu đồng/người/vụ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2016.
 • 9 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8
  Ưu đãi khi sử dụng nước tiết kiệm; quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;.... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2015.
 • 10 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2015
  Phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo sinh con đúng chính sách dân số được hỗ trợ 2 triệu đồng; vi phạm về chi trả dịch vụ môi trường rừng bị phạt tới 50 triệu đồng; miễn, giảm tiền sử dụng đất địa bàn đặc biệt khó khăn;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2015.