Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 10 năm 2021, 12:50:27
Tag: chứng khoán hóa nợ xấu
  • Mang nợ xấu lên sàn chứng khoán
    Cơ chế chuyển nợ xấu thành vốn góp đã có, ý tưởng chuyển nợ xấu thành một hàng hóa để mang lên giao dịch trên sàn chứng khoán đang được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nghiên cứu. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng, chứng khoán hóa nợ xấu ở Việt Nam chỉ là một “giấc mơ lãng mạn”.