Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 05 năm 2021, 09:22:32
Tag: công tác đối ngoại
  • Dấu son Việt Nam trên bản đồ đối ngoại thế giới
    Hiếm có năm nào mà hoạt động ngoại giao cấp cao lại đa dạng và sôi động như trong năm 2013, tạo nên một dấu ấn thành công đậm nét của công tác đối ngoại khi đã cơ bản hoàn thành việc xác lập vị trí của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của các nước lớn và các nước láng giềng, tạo cơ sở quan trọng đưa quan hệ của Việt Nam với các đối tác phát triển ổn định, thiết thực và hiệu quả trong trung và dài hạn. Tiếp tục đổi mới đưa đất nước tiến lên >Sức bật Phù Đổng