Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 10 năm 2021, 06:07:49
Tag: công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng việt
  • Nợ xấu chuẩn bị... xấu thêm?
    Quy định về giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản nợ được cơ cấu lại đã hết hiệu lực vào ngày 1/4/2015, khiến thị trường e ngại nợ xấu của các TCTD sẽ tăng lên.