Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 09 năm 2020, 11:27:24
Tag: covid-19 tác động nền kinh tế
  • Phê chuẩn EVFTA - cú hích cho nền kinh tế
    Theo TS. Trần Toàn Thắng, Trưởng ban Dự báo kinh tế ngành và doanh nghiệp, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) dự kiến được Quốc hội phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 9 sẽ trở thành cú hích để nền kinh tế Việt Nam sớm vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19.