Đặt mua báo in| Ngày 22 tháng 10 năm 2021, 19:45:47
Tag: danh mục ngành nghề
  • Phanh gấp tư duy cũ về điều kiện kinh doanh
    Chưa phải là hành vi trái luật, song cách thức tư duy theo thói quen trong xây dựng điều kiện đầu tư kinh doanh của một số bộ, ngành đang khiến nỗi lo luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư lại nổi lên.