Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 02 năm 2023, 10:23:09
Tag: danh mục quốc gia
  • Mở rộng thêm cánh cửa đón vốn ngoại
    Việc Chính phủ vừa chính thức ban hành Danh mục quốc gia Các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025 chính là cách để mở rộng thêm nữa cánh cửa nhằm đón dòng vốn ngoại.