Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 10 năm 2021, 16:43:26
Tag: doanh nghiệp cần tuyển
  • Đồng Nai: Doanh nghiệp cần tuyển hơn 31.000 lao động
    Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, từ giữa tháng 2-6, 498 doanh nghiệp (chủ yếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) trên địa bàn tỉnh này sẽ tuyển mới trên 31.000 lao động phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất, bù đắp số lao động nghỉ việc.