Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 01 năm 2022, 08:46:58
Tag: dự án nhiệt điện thái bình 2
  • Chờ đâu nguồn điện mới?
    Nhu cầu tiêu thụ điện tăng gần 4.000 MW/năm, khiến việc lo nguồn để đáp ứng yêu cầu “điện đi trước một bước” ngày càng trở nên cấp bách.