Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 11 năm 2021, 22:10:38
Tag: dự án ppp y tế
  • Khuyến khích mô hình PPP tại bệnh viện, y tế cơ sở
    Cuộc đối thoại hợp tác về chăm sức khỏe ban đầu do Bộ Y tế tổ chức mới đây đã thảo luận nhiều vấn đề nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác công - tư trong lĩnh vực y tế. Ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế trao đổi về mô hình đối tác công - tư (PPP) và cơ hội cho đầu tư tư nhân trong lĩnh vực y tế thời gian tới.