Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 03 năm 2021, 12:26:03
Tag: dự án xi măng công suất nhỏ
  • Doanh nghiệp xi măng tiếp tục tái cơ cấu
    Sự kiện Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) chính thức cho tạm dừng sản xuất đối với Nhà máy Xi măng Lam Thạch từ ngày 1/8/2015 cho thấy, công cuộc tái cơ cấu của các đơn vị sản xuất xi măng vẫn chưa dừng lại. Đây là việc làm rất cần thiết trong thời điểm này, dù ngành xi măng đã qua được giai đoạn tái cơ cấu quan trọng từ năm 2012 đến 2014.