Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 05 năm 2021, 11:01:10
Tag: fdi thế hệ ba
  • Đón làn sóng FDI thứ ba vào Việt Nam
    Việt Nam đang là một điểm đến tiềm năng của nhà đầu tư nước ngoài với nhiều ưu thế. Song Việt Nam cần chủ động chọn dòng vốn phù hợp, thay vì ngồi đợi vốn đến.