Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 08 năm 2022, 11:54:48
Tag: flc complex thanh hóa
  • Cuối 2015, giá trị các dự án FLC có thể đạt 1,3 tỷ USD
    Tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (mã FLC, sàn HOSE) vừa diễn ra sáng (21/3), ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC cho biết, tổng giá trị tài sản các dự án mà Tập đoàn đang đầu tư đã lên tới con số hơn 425 triệu USD, tương đương gần 10.000 tỷ đồng.