Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 01 năm 2022, 16:25:53
Tag: hà linh thư
  • CEO Hà Linh Thư: Thất bại vì quên mình là một… doanh nhân
    Hà Linh Thư vốn là một họa sĩ, nhưng bất ngờ chuyển sang kinh doanh thời trang. Đã thành công, nhưng cũng có lúc thất bại. Lý do được cô chia sẻ là vì đã quên mất một điều quan trọng, rằng “kinh doanh là phải đặt mình vào vị trí của một doanh nhân, chứ không phải là một nghệ sĩ”.