Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 19 tháng 06 năm 2024,
Tag: hà nội bãi bỏ 82 thủ tục hành chính
  • Bãi bỏ 82 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp
    TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn.