Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 24 tháng 05 năm 2024,
Hà Nội
Bãi bỏ 82 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp
Thanh Nga - 16/02/2019 13:09
 
TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn.

Kèm theo Quyết định này gồm danh mục 95 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của TP Hà Nội (gồm 87 thủ tục cấp Sở, 6 thủ tục cấp huyện, 2 thủ tục cấp xã).

Ảnh minh họa (Internet)
Ảnh minh họa (Internet)

Đồng thời, Hà Nội bãi bỏ 82 thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố (gồm 2 thủ tục cấp Thành phố, 73 thủ tục cấp Sở, 4 thủ tục cấp huyện, 3 thủ tục cấp xã).

Theo đó, các thủ tục hành chính theo các quyết định trước đó hết hiệu lực gồm: Thủ tục số 1, 2, từ số 11 đến số 13 lĩnh vực Chăn nuôi, từ số 15 đến số 17 lĩnh vực trồng trọt, số 30 lĩnh vực bảo vệ thực vật, từ số 35 đến số 37 lĩnh vực Thủy lợi, từ số 55 đến số 62 lĩnh vực Kiểm lâm; số 52 lĩnh vực thủy sản, số 66, 67, 72 thủ tục hành chính cấp huyện, số 73, 74, 75 thủ tục hành chính cấp xã.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Hà Nội thông qua phương án đơn giản hóa 71 thủ tục hành chính
Thành phố Hà Nội thông qua phương án đơn gian hóa 71 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Tư pháp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư