Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 26 tháng 05 năm 2024,
Hà Nội thông qua phương án đơn giản hóa 71 thủ tục hành chính
Thu Trang - 13/02/2019 09:20
 
Thành phố Hà Nội thông qua phương án đơn gian hóa 71 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Tư pháp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường.
1
Hà Nội thông qua phương án đơn gian hóa 71 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Tư pháp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường

Theo đó, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 702/QĐ-UBND về việc thông qua Phương án đơn giản hóa TTHC năm 2018đối với 71 TTHC, bao gồm: 19 TTHC lĩnh vực Tư pháp, 03 TTHC lĩnh vực Xây dựng, 10 TTHC lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, 34 TTHC lĩnh vực Công thương, 05 TTHC lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

Thành phố Hà Nội giao các sở, ban, ngành: Tư pháp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài nguyên và Môi trường trong phạm vi quản lý nhà nước được giao, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: Dự thảo Quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung theo nội dung phương án đơn giản hóa đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, trình Chủ tịch UBND Thành phố.

Dự thảo văn bản kiến nghị cơ quan cấp trên có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định TTHC trong văn bản quy phạm pháp luật theo nội dung phương án đơn giản hóa; Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử của từng TTHC đã được đơn giản hóa để phục vụ triển khai phần mềm 3 cấp dùng chung của Thành phố.

Trước đó, để triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã chủ động rà soát trình tự, thời gian, đề xuất rút ngắn thời gian thực hiện, cắt giảm các thủ tục không cần thiết.

Kết quả, Sở Xây dựng phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất liên thông một số TTHC và xây dựng cơ chế liên thông nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, nâng cao chất lượng cho công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố; Sở TN-MT thời gian giải quyết hồ sơ rút ngắn từ 52 ngày xuống dưới 20 ngày đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở trên địa bàn; thành phần hồ sơ tối đa rút gọn từ 9 loại giấy tờ xuống còn 4 loại; lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu đã thực hiện giảm thời gian giải quyết các TTHC từ 30 ngày xuống 20 ngày; lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám thực hiện giảm thời gian giải quyết TTHC kiểm tra, nghiệm thu bản đồ hiện trạng từ 15 ngày làm việc xuống còn 7 ngày làm việc.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Bộ phận Một cửa
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký ban hành Quyết định thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư