Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 11 năm 2021, 06:21:34
Tag: hiệu quả sử dụng vốn đầu tư
  • Kinh tế Việt Nam 2014 có thể tăng cao hơn dự kiến
    Báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp Quốc hội vừa qua đã đề ra mục tiêu năm 2014 và 2015 là “phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân khoảng 6%/năm. GDP bình quân đầu người khoảng 2.200 - 2.300 USD vào năm 2015”. Trên thực tế, kinh tế năm 2014 vẫn còn dư địa tăng trưởng nếu tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xã hội, giải quyết một số động lực tăng trưởng. >>> VBF 2013: Thúc cải cách DNNN và sở hữu chéo >>> Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng 8,5-9% năm 2014 >>> Đặt mục tiêu CPI năm 2014 tối đa là 7%