Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 09 năm 2020, 20:08:35
Tag: hoàn tất cổ phần hóa
  • Cổ phần hóa tiếp tục nóng
    Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ Danh mục Doanh nghiệp nhà nước phải hoàn tất cổ phần hóa đến hết năm 2020. 93 doanh nghiệp nhà nước có tên trong danh sách này.