Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 12 năm 2022, 15:40:14
Tag: khủng hoảng chuỗi cà phê
  • Bài học khởi nghiệp từ khủng hoảng chuỗi cà phê
    Cuộc khủng hoảng chuỗi cà phê sẽ còn lan rộng. Dự báo này xuất phát không chỉ từ các thông tin trên báo chí về hoạt động của một số chuỗi cà phê, mà còn từ cách làm của nhiều chủ doanh nghiệp. Cho dù rất thông cảm và chia sẻ với những người khởi nghiệp này, song cũng đã đến lúc phải có những cảnh báo nhất định.