Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 05 năm 2021, 02:50:22
Tag: kỳ họp thứ 11 quốc hội khóa xiii
  • Đất trồng lúa mà sao chỉ thấy toàn “cây bê tông”
    Đại biểu Quốc hội Trần Du Lịch cho rằng, quy hoạch đất đai cần chia thành hai phần gồm cứng và mềm, trong đó, phần cứng là bất di bất dịch, còn phần mềm có thể chuyển đổi mục đích sử dụng cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Chứ hiện nay, nhiều đất trồng lúa đã được chuyển mục đích sử dụng, nhìn ngút tầm mắt không thấy cây lúa nào mà toàn “cây bê tông”.
  • Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 9 điểm yếu của nền kinh tế
    Dù đánh giá cao sự phục hồi của nền kinh tế, nhưng thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; kết quả thực hiện 5 năm 2011 - 2015 và Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra 9 điểm yếu của nền kinh tế.