Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 11 năm 2021, 21:27:46
Tag: lao động tiền lương
  • Kiểm tra lương lãnh đạo toàn bộ doanh nghiệp nhà nước
    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiến hành kiểm tra toàn diện việc thực hiện các quy định về chính sách lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2012.