Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 09 năm 2022, 13:42:05
Kiểm tra lương lãnh đạo toàn bộ doanh nghiệp nhà nước
- 11/09/2013 09:55
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiến hành kiểm tra toàn diện việc thực hiện các quy định về chính sách lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2012.  
TIN LIÊN QUAN
Thủ tướng yêu cầu kiểm tra lương lãnh đạo toàn bộ doanh nghiệp nhà nước Câu chuyện lương "khủng" của lãnh đạo các DN công ích ở TPHCM đang gây nhiều bức xúc trong dư luận (ảnh: Tùng Nguyên).

Văn bản do Thủ tướng ký ngày hôm qua, 10/9, nêu rõ, thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy định về đổi mới chính sách lao động, tiền lương phù hợp với tiến trình đổi mới nền kinh tế, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Quá trình thực hiện cho thấy, về cơ bản các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định, tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp chưa tuân thủ các quy định của Nhà nước.

Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định về chính sách lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh thành tiến hành kiểm tra toàn diện việc thực hiện các quy định về chính sách lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2012. Trường hợp phát hiện sai phạm thì phải chấn chỉnh và xử lý theo đúng quy định của Nhà nước.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu rà soát lại các chính sách hiện hành của Nhà nước về việc thực hiện các nhiệm vụ dịch vụ công ích, định mức kinh tế, kỹ thuật, định mức lao động trong việc lập dự toán đối với các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích theo đơn đặt hàng của Nhà nước hoặc được Nhà nước giao.

Sau kiểm tra, rà soát, các đơn vị phải gửi báo cáo có kèm theo đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về lao động, tiền lương; các chính sách của Nhà nước về việc thực hiện các nhiệm vụ dịch vụ công ích, định mức kinh tế, kỹ thuật, định mức lao động trong việc lập dự toán các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 30/11/2013.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được giao tổng hợp báo cáo của các Bộ, cơ quan, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12/2013.

Ngoài ra, Bộ này phải thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các DNNN thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu cũng như quy định về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

P.Thảo - Dân trí

Xử lý hình sự 4 lãnh đạo… thờ ơ với tham nhũng
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã ký bản báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2013 gửi tới UB Tư pháp của Quốc hội để thẩm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư