Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 12 năm 2021, 18:20:42
Tag: laptop tăng giá
  • Laptop khan hàng, tăng giá
    Năm học mới sắp đến, trong khi Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhiều trường bắt đầu học trực tuyến; các cơ quan, doanh nghiệp cũng làm việc online, khiến nhu cầu mua laptop tăng, giá bị đẩy lên cao.