Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 09 năm 2022, 15:49:52
Tag: loại hình du lịch kết hợp sự kiện
  • “Chắp cánh” cho du lịch MICE
    Thu hút đầu tư, quảng bá mạnh mẽ để “chắp cánh” cho du lịch MICE (loại hình du lịch kết hợp sự kiện, hội nghị, hội thảo, khen thưởng) được xem là “bàn đạp” giúp ngành kinh tế xanh bứt tốc trong thời gian tới.