Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 09 năm 2020, 03:49:05
Tag: lưu thông tiền tệ
  • Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2019
    Trong tháng cuối năm 2019, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành không được chủ quan, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đã đề ra để hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu mà Quốc hội giao năm 2019, tạo nền tảng vững chắc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.