Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 12 năm 2022, 06:19:11
Tag: mỹ Đình 2
  • Đại gia bất động sản xé nhỏ dự án để chuyển nhượng
    UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản “nói không” với chuyển nhượng một phần dự án với lý do luật không có quy định nào cho phép việc chuyển nhượng này, nhưng thực tế, việc chia nhỏ dự án, chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư thứ cấp đã được các chủ đầu tư, nhất là các “đại gia” trong làng bất động sản thực hiện từ lâu.