Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 01 năm 2023, 22:28:17
Tag: năm tài chính
  • PVX vất vả "xào xáo" báo lãi 2011
    Cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát từ 4/4/2013 do lỗ ròng sau kiểm toán năm 2011 là 19,1 tỷ đồng và 1.338,39 tỷ đồng vào 2012, nhưng phải đến nay, PVX mới có công văn khẳng định: năm 2011, công ty mẹ lãi 207 tỷ đồng, và lãi hợp nhất 196 tỷ đồng.