Đặt mua báo in| Ngày 22 tháng 10 năm 2021, 15:58:18
Tag: ngân hàng âm vốn
  • Cổ đông ngân hàng nín thở chờ đại hội
    Sẽ có những ngân hàng biến mất, có ngân hàng sau một đêm quy mô tăng gấp mấy lần và có những ngân hàng buộc phải bán với giá 0 đồng. Số phận nhiều ngân hàng sẽ được “quyết” trong mùa đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm nay.