Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 06 năm 2021, 20:45:22
Tag: ngành dịch vụ logistics
  • Quảng Bình hướng đến phát triển dịch vụ logistic
    Ngày 9/11, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn số 1348/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 nhằm mục tiêu đưa ngành dịch vụ logistics tỉnh này từng bước hội nhập vào thị trường logistics quốc tế.