Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 08 năm 2022, 23:41:38
Tag: nghị định về tiền lương hưu
  • Dưới 2 năm công tác có thể dừng làm việc chờ nghỉ hưu
      Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.