Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 04 năm 2023, 16:56:39
Tag: nguồn điện mới
  • Chờ đâu nguồn điện mới?
    Nhu cầu tiêu thụ điện tăng gần 4.000 MW/năm, khiến việc lo nguồn để đáp ứng yêu cầu “điện đi trước một bước” ngày càng trở nên cấp bách.
  • Sắp thêm nhiều nguồn điện mới
    EVN đã đạt nhiều kết quả ấn tượng trong đầu tư nguồn điện. Các tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 và Vĩnh Tân 4 đang bám sát tiến độ thi công, với mục tiêu sớm bổ sung thêm nguồn cấp điện nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.