Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 01 năm 2022, 16:12:12
Tag: nhà máy nhiệt điện duyên hải 3
  • Sắp thêm nhiều nguồn điện mới
    EVN đã đạt nhiều kết quả ấn tượng trong đầu tư nguồn điện. Các tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 và Vĩnh Tân 4 đang bám sát tiến độ thi công, với mục tiêu sớm bổ sung thêm nguồn cấp điện nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.