Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 12 năm 2022, 20:27:47
Tag: phụ cấp đặc thù
  • 4 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2016
    Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội; đánh giá học sinh tiểu học theo 3 mức;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2016.