Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 07 năm 2024,
Tag: quan hệ việt nam – australia
  • Chương mới trong quan hệ Việt Nam - Australia
    Việc chính thức nâng cấp quan hệ Việt Nam - Australia lên mức Đối tác Chiến lược toàn diện sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ các lĩnh vực hợp tác truyền thống và mở ra những cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực mới.