Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 05 năm 2022, 10:13:44
Tag: sai phạm tại nhiệt điện thái bình 2
  • Long đong Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2
    Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư, được khởi công từ năm 2011, tổng mức đầu tư gần 42.000 tỷ đồng, đến nay vẫn chưa hoàn thành đầu tư xây dựng.