Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 09 năm 2021, 09:23:05
Tag: sản lượng sản xuất xi măng
  • Dư nguồn cung xi măng không ít chông chênh
    Tiêu thụ xi măng dẫu đã được cải thiện tại thị trường nội địa, kèm theo đó là xuất khẩu được duy trì, khiến kết quả hoạt động trong gần 7 tháng đầu năm của các doanh nghiệpxi măng đều có lãi. Dẫu thế, tương lai tiêu thụ những tháng còn lại của năm 2016 vẫn chưa dễ dàng do cầu tăng chậm, thị trường lại có thêm nguồn cung mới.