Đặt mua báo in| Ngày 21 tháng 09 năm 2021, 21:04:17
Tag: siemens energy ag
  • Cửa “sáng” trong thu hút FDI
    Các điều kiện nền tảng vững mạnh của Việt Nam sẽ giúp các nhà đầu tư gạt bỏ những biến động ngắn hạn do Covid-19 và tiếp tục chọn Việt Nam là điểm đến.