Đặt mua báo in| Ngày 20 tháng 05 năm 2022, 21:06:55
Tag: thấu hiểu doanh nghiệp
  • Thấu hiểu doanh nghiệp
    Các doanh nghiệp trông chờ vào những công chức, cơ quan quan lý nhà nước thực sự thấu hiểu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của nền kinh tế, của người dân, doanh nghiệp.