Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2023, 20:34:37
Tag: thoái vốn doanh nghiệp xi măng
  • SCIC rút dần vốn khỏi xi măng
    Sau 5 tháng thực hiện chào bán toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (YBC), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ tiếp tục thoái hết phần vốn góp tại một doanh nghiệp xi măng khác là Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn (SCJ).