Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 10 năm 2021, 07:47:16
Tag: thống kê kinh tế ngầm
  • Ý nghĩa thực sự của việc thống kê kinh tế chưa được quan sát
    Theo TS. Phùng Văn Hùng, Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, việc thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát (NOE) nhằm có được số liệu chính xác để xây dựng Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2026 và Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, chứ không phải nhằm… làm đẹp số liệu.